Plán akcí

ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

 

Termíny akcí budou průběžně aktualizovány a akce doplňovány.

V závorkách jsou uvedeni pedagogové, odpovědní za průběh akce.

Za výtvarné projekty odpovídají pedagogové VO.

Fotografie z akcí viz Fotogalerie.

 

Září

 

 1. 9.   Začátek školního roku

 7. 9.   Informativní schůzka rodičů a dětí PHV v 16.00 hod. 

           (L. Hanáčková)

24.9.    Svatováclavský průvod        (P.Verbík) 

26. 9.   Generálka na koncerty TO  (I.Kosová)

27. 9.   Koncerty TÁBOROVÉHO ORCHESTRU pro I., II. ZŠ Napajedla a pro

            Speciální a praktickou ZŠ Otrokovice ( 3x  za dopoledne, tělocvična II.

            ZŠ)

            KONCERT TÁBOROVÉHO ORCHESTRU pro veřejnost v 16.00 hod. 
            (I.Kosová)

             

Říjen

 

27.10.    Kladení věnců  (E. Hanáčková) 

 

 

Listopad

18. - 20.11.     Festival "Pocta Rudolfu Firkušnému" 
                       spolupráce na organizaci s MěÚ (L.Hanáčková, P.Strašáková)

27.11.             Vystoupení u vánočního stromu, Halenkovice (P.Strašáková)  

28.11.             Besídka v Domově důchodců v Husově ul. (L.Květáková)

28.11.             Besídka v DPS Na Kapli  (J.Prokop)   

30.11.             Třídní besídka žáků p.učitele J.Prokopa 

30.11.             Besídka v DPS Pod Kalvárií  (J.Mareček)            


 

Prosinec

              

  4. 12.   Adventní koncert v kostele v Topolné, ve 14 hod.  (L.Hanáčková,

               P.Verbík)

  6. 12.   Třídní koncert žáků p.učitelky L.Květákové  (Klášterní kaple) 

  8. 12.   Zpěváčkový koncert - Klášterní kaple, v 17 hod. (L.Hanáčková)

12. 12.   Třídní besídka žáků p.učitelky P.Strašákové  (Klášterní kaple)

13. 12.   Vánoční besídka v ZŠ Babice, v 16 hod.   (A.Kunert, E.Hanáčková, 

                                                                                  J.Prokop, L.Květáková)

14. 12.   Adventní koncert 

              - chrám sv.Bartoloměje, v 17 hod.  (P.Verbík)

16. 12.   Třídní besídka žáků p.učitelky D.Kaňovské    (sál ZUŠ)

21. 12.   Třídní besídka žáků p.učitelky E.Hanáčkové   (sál ZUŠ)

 

Leden

   16. 1.    Školní kolo soutěže ve hře na dechové a bicí nástroje 

   17. 1.    Třídní besídka žáků p.učitele Z.Suchánka   (Klášterní kaple)                

   25. 1.    Třídní koncert žáků p.učitelky I.Kosové  (Klášterní kaple)   

   31. 1.    Školní kolo soutěže ve zpěvu (sál ZUŠ, v 15 hod.)

                Třídní besídka žáků p.učitelky L.Hanáčkové  (Klášterní kaple,

                 v 17 hod.) 

                         

Únor

1. 2.       Školní kolo soutěže ve hře cimbálových muzik

7. 2.       Školní kolo soutěže ve hře na dechové dřevěné nástroje

 7. 2.       Třídní  besídka žáků p.učitelky Š.Trávníčkové

 8. 2.       Koncert Setkání s hudbou - Pocta Mistru Firkušnému  (I.Kosová)

               Účinkují bývalí žáci školy, Koncertní síň R. Firkušného - Klášterní

               kaple, 17.00 hod

               Uzavření oslav 60. výročí založení školy a zahájení oslav 100. výročí

               narození R. Firkušného

 8. 2.       Okresní kolo soutěže ve hře na zobcové flétny - ZUŠ Harmonie Zlín 

 9. 2.       Třídní besídka žáků p.učitelky H.Tomšů

15. 2.      Okresní kolo soutěže ve hře na bicí nástroje - ZUŠ Malenovice 

15. 2.      Okresní kolo soutěže ve hře smyčcových orchestrů a souborů 

               - ZUŠ Napajedla 

16. 2.      Okresní kolo soutěže v sólovém a komorním zpěvu - ZUŠ Otrokovice 

17. 2.      Okresní kolo soutěže ve hře na dechové žesťové nástroje

               - ZUŠ Valašské Klobouky                                                                                                                                                                                                                                                                               

                Projekt ZUŠkolka  /únor - květen/  (L.Hanáčková)

                                                           

 

Březen

 1. 3.       Okresní kolo soutěže v souborové hře lidových nástrojů

                - ZUŠ Luhačovice

 2. 3.       Okresní kolo soutěže ve hře na dechové dřevěné nástroje

                - ZUŠ Slavičín

 9. 3.       Okresní kolo soutěže ve hře na lidové nástroje a v komorní hře

                - ZUŠ Zlín   

 9. 3.        Krajské kolo národní soutěže ve hře smyčcových souborů a orchestrů

                 - ZUŠ Zlín - Malenovice            

15. 3.       Vernisáž v Knihovně B.Benešové, zač. v 18 hod.

16. 3.       Krajské kolo národní soutěže v sólovém a komorním zpěvu

                 - ZUŠ Karolinka  

19. 3.       Krajské kolo národní soutěže ve hře na dechové nástroje

20. 3.       - ZUŠ Zlín

22. 3.       Krajské kolo národní soutěže ve hře cimbálových muzik 

                - Klášterní kaple    

26. 3.       Třídní besídka žáků p.učitele J.Marečka  (Klášterní kaple) 

29. 3.       Krajské kolo národní soutěže ve hře na lidové nástroje a komorní hře

                 - ZUŠ Val.Meziříčí       

   Duben

18. 4.     I. ABSOLVENTSKÝ KONCERT A VÝSTAVA 

               - Koncertní síň R. Firkušného - Klášterní kaple, začátek v 17 hod.

                                                                 (Z.Suchánek)

25. 4.     II. ABSOLVENTSKÝ KONCERT A VÝSTAVA  

              - Koncertní síň R.Firkušného - Klášterní kaple, začátek v 17 hod. 

                                                               (H.Tomšů)

Květen

 2. 5.     III. ABSOLVENTSKÝ KONCERT A VÝSTAVA 

             - Koncertní síň R.Firkušného - Klášterní kaple, začátek v 17 hod. 

                                                              (J.Mareček)

             Pietní akt k 67. výročí osvobození Napajedel  (E.Hanáčková)

 3. 5.               Třídní besídka žáků p.učitele A.Kunerta  (sál ZUŠ)

22. 5.              Besídka pro maminky v ZŠ Babice (L.Květáková)                                                              

22., 23. 5.       Pořad pro MŠ - Koncertní síň R. Firkušného 

                       - Klášterní kaple (D.Kaňovská)

24. 5.              Třídní besídka žáků p.učitelky L.Hanáčkové a L.Slivkové 

28. 5. - 1. 6.    Postupové zkoušky  (L.Hanáčková)

                

Červen

 1. 6.          Hudební pořad (2x) pro II.ZŠ Napajedla k akci "Běh pro

                  Afriku" (L.Hanáčková, A.Kunert, H.Tomšů) 

 3. 6.           PROMENÁDNÍ KONCERT 

                   - kostelové schody  (A.Kunert) 

 4. - 8. 6.   Zápis do ZUŠ Rudolfa Firkušného  (L.Hanáčková)

                  - Hudební obor, 13.00 - 17. 00 hod.

                  Zápis do ZUŠ Rudolfa Firkušného   (Mgr. E.Sláma)

                   - Výtvarný obor, 15. 00 - 16. 30 hod.

12. 6.         Třídní besídka žáků p.učitelky L.Květákové (Klášterní kaple)

13. 6.         Třídní besídka žáků p.učitelky E.Hanáčkové (Klášterní kaple) 

19. 6.         Třídní besídka žáků p.učitele P.Verbíka  (sál ZUŠ)  

20. 6.         Třídní besídka žáků p.učitelky I.Kosové (Klášterní kaple) 

27. 6.         Vystoupení v Knihovně B.Benešové (3x) (D.Kaňovská) 

27. 6.         Slavnostní vyřazení absolventů - Klášterní kaple  (L.Květáková)             

                       

 

Červenec

 

 15. - 22. 7.          HUDEBNÍ TÁBOR   (L.Hanáčková) 

                              

 

Srpen