Příležitostné hudební soubory

UNISONO

- žáci ze třídy p.učitelky Lenky Hanáčkové v průběhu roku secvičí společné skladby

  na besídku, koncert