Hudební tábor

Potřebné doklady a informace jsou uložené zde.

 

HAPPY HIPPIES 2012

aneb informace o táboře příštím

Hudební tábor Společnosti přátel ZUŠ R.Firkušného

 15.7. - 22.7.2012, Čeložnice u Kyjova 

     V 11.ročníku tábora čeká děti vedle výborné muziky z 60. a 70.tých let také spousta her a zábavy. Repertoár budeme psát na základě odevzdaných přihlášek, aby si všichni dobře zahráli a zazpívali.

Termín odevzdání příhlášek:

- pro současné táborníky do 4.11.

- další zájemci si přihlášku mohou vyzvednout u svých učitelů hry na nástroj

  dne 7.11. a odevzdat jim ji co nejdříve, nejpozději do 11.11. 

     Vzrůstající zájem o účast na táboře je příčinou, proč musíme zájemce zařazovat mezi náhradníky. Na všechny se nedostane. Tábor není pro začátečníky, hrané skladby nejsou jednoduché. Učitel hry na nástroj potvrdí a zodpovídá za to, že je dítě zralé pro hru v orchestru. Věková hranice je 9 - 15 let. V orchestru hrají různě početné nástrojové skupiny. Z toho plynou i požadavky na počty hráčů na jednotlivé nástroje. Součástí orchestru je pěvecký sbor, jehož základ dosud tvořili - vedle žáků oboru sólový zpěv - hráči na klávesové nástroje. Přestože v orchestru je nejvíce potřeba hráčů na klasické nástroje, počet zájemců z řad klávesistů je obrovský.

Proto v letošním roce vyhlašujeme

KONKURZ

pro táborové hráče na keyboard

POŽADAVKY:

- schopnost hrát v orchestru

(potvrdí učitel hry na klavír, keyboard)

- zpěv 1 lidové a 1 umělé písně zpaměti

(čistě, rytmicky, zdravý hlas)

 

Termín konkurzu bude zveřejněn na nástěnce školy.

S výsledky budou zájemci  seznámeni do týdne.

                                                                     Lenka Hanáčková, vedoucí tábora

______________________________________________________________________

SLAVÍME!

aneb

10 LET HUDEBNÍCH TÁBORŮ ZUŠ R.FIRKUŠNÉHO NAPAJEDLA

     Napajedelskou hudební školu čekají v letošním roce několikery významné "kulatiny". Oslavy 60.výročí založení ZUŠ jsou v plném proudu už od května, na uctění 100.výročí narození Mistra Rudolfa Firkušného (nar.11.2.1912) se chystá nejen naše škola, ale také celá Napajedla, a desítky se dočkal hudební tábor pořádaný Společností přátel ZUŠ R.Firkušného.

     Už několik let jezdí děti a vedoucí z řad učitelů ZUŠ na stejné místo - do rekreačního střediska Relaxx Čeložnice. 

Letošní jubilejní tábor proběhl od 10.7. do 17.7. 2011. Všichni účastníci se na týden proměnili v piráty, rusalky, medúzy, plavčíky a stavitele lodí. Téma tábora bylo totiž V pohodě na vodě. Vodní živly na táboře ovšem neměly za úkol jen hrát hry, chodit do přírody, koupat se v bazénu, učit se morseovku, lodní uzly, orientovat se v mapách a stavět lodě. Jejich hlavním cílem bylo secvičit v jednom velkém orchestru písničky, které pro ně zaranžovali a rozepsali pro jednotlivé nástroje učitelé ZUŠ. Mladí muzikanti byli velmi šikovní a pracovití, a tak na ně čekala odměna v podobě výletu lodí po brněnské přehradě. Plavili se až z Veverské Bítýšky okolo hradu Veveří k hrázi v Brně - Bystrci.

     Desetileté výročí trvání hudebních táborů oslavíme koncertem táborového orchestru (úterý 27. září 2011, tělocvična II. ZŠ Napajedla) a výstavou z historie konání táborů. 

      Děkujeme všem těm, kdo přispěli k materiálnímu i organizačnímu zajištění hudebního tábora V pohodě na vodě 2011.

NEKONČÍME - JEDEME DÁL!

Iva Kosová,

Napajedelské noviny 9/2011

Fotogalerie