Táborový orchestr

- pracuje jen o prázdninách a na podzim a jeho činnost vrcholí třemi koncerty pro ZŠ

  a jedním koncertem pro veřejnost